Home
Kurzy angličtiny

Proveďte standard důkazu.
Test vám opravíme a sdělíme vám vaši úrověň.

Dělat úrovní тест

Naučte se anglicky a zvyšte tím svou
šanci na nalezení zaměstnání.

stáhnout dokument

Descarga nuestras promociones aquí

CO NABÍZÍME?

Škola Elcano nabízí hodiny angličtiny pro ty, co se chtějí nauči jazyk opravdu jednoduchou a zábavnou formou.

Naše studijní programy jsou uzpůsobeny Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, který umožňuje porovnávat úroveň znalosti ve všech jazycích Evropské unie. Kurzy jazyka se dělí do úrovní podle odpovídajících znalostí.

Active learning:

Zapojujeme ty nejpokročilejší metody pro maximální efektivnost každé hodiny a tím dosáhneme kombinace minimálních nákladů a úsilí s nejlepší kvalitou výuky. Naše hodiny jsou orientovány především prakticky. Používáme aktivní formu výuky ve které se předpokládá, že každý student dosáhne svých individuálních očekávání.

Kurz na míru:

Narozdíl od našich konkurentů nabízíme kurzy angličtiny zaměřené na různé oblasti, od kurzů pro střední školy až po technickou nebo obchodní angličtinu. Sdělte nám vaše požadavky a my vám nabídneme takový kurz, který se nejvíce přizpůsobí vašim potřebám, časovým možnostem a jazykové úrovni.

Naše kurzy probíhají v malých skupinách v počtu maximálně 8 studentů.

Metodologie

Naše metoda se zakládá na přímé interakci mezi učitely a ostatními studenty. Naše hodiny jsou především praktické a umožňují rychlý postup ve studiu angličtiny. Zapomentě na nudné hodiny ve kterých mluví pouze učitel, my se snažíme vyučovat jazyk zábavným a přirozeným způsobem.

Naše studijní programy jsou uzpůsobeny Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, který umožňuje porovnávat úroveň znalosti ve všech jazycích Evropské unie. Kurzy jazyka se dělí do úrovní podle odpovídajících znalostí.

 • Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat.
 • Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat.
 • Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.
 • Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání).
 • Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech.
 • Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.
 • Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd.
 • Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem.
 • Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají.
 • Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.
 • Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru.
 • Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran.
 • Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.
 • Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam.
 • Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov.
 • Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely.
 • Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.
 • Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte.
 • Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku.
 • Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.

Términos y condiciones

Descuentos y promociones

2 x 1 CURSOS es válido para clases presenciales mínimo de 3 meses de duración. Solo necesitas buscar tu pareja y os beneficiaréis de este increíble descuento (válido hasta el 10 de septiembre de 2016).

DESCUENTO FAMILIAR se pueden aprovechar aquellos que demanden cursos presenciales o clases particulares a domicilio. Perfecta opción para tus hijos o adultos que no dispongan de libertad horaria (válido hasta el 10 de septiembre de 2016). Descuento del 50% para el segundo familiar.

VALE REGALO 100€ es válido para cursos de inglés presenciales mínimo de 3 meses de duración. Descuento de 100€ directamente en el precio del total del curso. Ideal para gente independiente que tiene ganas de progresar a un precio más asequible (válido hasta el 10 de septiembre de 2016).

10% DESCUENTO para cualquier estudiante que se matricule en cursos de inglés presenciales o a domicilio (válido hasta el 20 de septiembre de 2016).

1 DIA PRUEBA GRATIS. Rellena el test de nivel y solicita tu día de prueba. Si hay un grupo de tus características podrás participar en una clase sin ningún compromiso. Después de la clase valorarás tu experiencia y podrás matricularte. En caso de que no haya grupo, podrás hacer un “one to one” con el profesor de inglés (válido durante todo el año 2016).

Términos generales

 • Ningunos de estos descuentos son acumulables.
 • Descuentos válidos para todos los niveles.
 • Necesario hacer el pago íntegro de la matriculación para utilizar descuentos.
 • Presentar DNI para completar datos en la matrícula o realizar descuentos familiares.
 • Se entregará un certificado si cumplen con un mínimo de un 80% de las clases.
 • Todos los descuentos tienen caducidad.
 • Antes de empezar cualquier curso prioritario realizar prueba de nivel.
 • Más términos y condiciones generales de la escuela AQUÍ.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies