Home
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę się zarejestrować i dokonać płatności ?

Czy test sprawdzający poziom językowy jest istotny ?

Jakie są rozkłady zajęć grup i obowiązki uczniów ?

Kiedy szkoła jest nieczynna ?

Kiedy mogę zrezygnować z kursu ?

Co powinienem/powinnam wiedzieć o zakwaterowaniu ?

Czy potrzebuję wizy?

Czy potrzebuję ubezpieczenia turystycznego ?

Jak wyglądają zajęcia indywidualne ?

Jakie zasady obowiązują obecność na zajęciach ?

W jaki sposób są chronione moje dane osobowe ?

W jaki sposób mogę złożyć zażalenie ?

Jak mogę się zarejestrować i dokonać płatności ?

 

Kursy intensywne

Aby zapisać się na kurs w Szkole Elcano możesz dokonać łatwej rejestracji przez internet na naszej stronie internetowej, wysłać nam formularz zgłoszeniowy droga mailową ( inscription@escuela-elcano.com ), lub zrobić to osobiście w biurze administracyjnym szkoły. Ponadto, musisz wypełnić test sprawdzający poziom językowy znajdujący się na naszej stronie internetowej ( http://www.escuelaespanolalicante.com/quiz/spanish-test-2/ ), dzięki któremu będziemy mogli przyporządkować Cię do grupy odpowiadającej Twojemu poziomowi językowemu. Po zaakceptowaniu przez nas Twojego zgłoszenia musisz uiścić opłatę za rezerwację ( 150€ za kurs oraz 50€ za zakwaterowanie ), która nie podlega zwrotowi.

Inne kursy/programy

Opłata za kurs powinna zostać dokonana najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Zaliczka za zakwaterowanie wynosi  50€ i powinna zostać wpłacona podczas pierwszego dnia zajęć. Jest ona zwracana na koniec pobytu jeśli przestrzegałeś(aś)  zasad panujących w miejscu Twojego pobytu i szkole.

Aby dokonać płatności, wykonaj następujące czynności:

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować, wysyłając nam e-mail z dokumentem rejestracyjnym, musisz dokonać płatności za pośrednictwem przelewu bankowego (Ważne: musisz dokonać przelewu bezpłatnie)

METODY PŁATNOŚCI

WAŻNE : Po dokonaniu płatności, wyślij nam potwierdzenie płatności droga mailową

PRZELEW BANKOWY (prosimy o wybór przelewu, który jest bezpłatny) na dane :

Nazwa posiadacza konta : ELCANO SCHOOL S.L

IBAN: ES37 0081 4234 1800 0192 0698 

SWIFT/BIC CODE: BSABESBB

Temat: Numer faktury

PŁATNOŚĆ INTERNETOWA NA NASZEJ STRONIE

Wejdź na platformę rejestracyjną na naszej stronie i postępuj według następujących kroków:

– Wybierz pożądaną usługę (kurs, kurs + zakwaterowanie,…)

– Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy

– Zapłać kartą kredytową

Po otrzymaniu Twojej płatności wyślemy Ci potwierdzenie otrzymania wpłaty mailem wraz że szczegółową informacją dotyczącą Twojego kursu i ewentualnego zakwaterowania. To bardzo ważne aby podać nam swój ades mailowy,który umożliwi nam łatwiejszy i szybszy kontakt w sprawie jakichkolwiek możliwych zmian podczas Twojego procesu rejestracyjnego. Jeżeli potrzebujesz zakwaterowania, musisz wziąć pod uwagę mniejsza dostępność mieszkań dla studentów w okresie szczytu sezonu.

Prosimy o zachowanie wszystkich pokwitowań, które mogą być potrzebne po Twoim przyjeździe. Istnieje możliwość, że podczas pierwszego dnia będzie trzeba uiścić pewne dopłaty. Jeśli zatrzymujesz się w mieszkaniu oferowanym przez szkołę musisz dostraczyc nam numer karty płatniczej na wypadek wszelkich szkód w mieszkaniu lub zgubieniu kluczy.

Czy test sprawdzający poziom językowy jest istotny?

Tak, to bardzo ważne, aby każdy nowy uczeń wykonał test sprawdzający poziom językowy na stronie internetowej naszej szkoły (  http://www.escuelaespanolalicante.com/quiz/spanish-test-2 ) jeżeli posiada już jakąś znajomość języka hiszpańskiego. Test powinien zostać uzupełniony najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć, zaraz po otrzymaniu potwierdzenia udanej rejestracji. Dzięki niemu jesteśmy w stanie określić Twój poziom Hiszpańskiego i umieścić Cię w odpowiedniej grupie. Jeżeli nie zrobisz testu określającego poziom językowy nie możemy zagwarantować że zostaniesz umieszczony(a) w grupie odpowiadającej Twojemu poziomowi. Każdy ze studentów szkoły Elcano otrzyma informację na temat poziomu językowego i rozkładu zajęć przed rozpoczęciem kursu.

Jakie są rozkłady zajęć grup i obowiązki uczniów ?

Grupy kursów intensywnych składają się z od 3 do 10 uczniów. Inne grupy w szkole mogą posiadać od 4 do 15 osób. Jeśli na początku zaplanowanego kursu jest mniej niż 3 studentów, szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany kursu na indywidualny, uwzględniając założenia programu i obniżając ilość godzin o 50%. Program zajęć pozostanie taki sam, ponieważ uczniowie otrzymają taką samą treść kursu a w mniejszej grupie i bardziej indywidualnym nauczaniu zamierzone cele zostają uzyskane w krótszym czasie.

Rozkłady zajęć są podzielone w miarę możliwości na trzy bloki, jednak szkoła nie może zagwarantować jednego konkretnego. Jest to uzależnione od wielu czynników, takich jak obecnie trwające kursy, ilość studentów, poziom hiszpańskiego, rodzaj kursu, etc. Rozkład zajęć zostaje udostępniony na tydzień przed rozpoczęciem kursu. Intensywne kursy odbywają się od poniedziałku do piątku, każdy nowy rozpoczyna się od poniedziałku. Aby zaczerpnąć informacji o innych kursach, odwiedź nasz kalendarz roczny.

Aby zapisać się na nasze kursy należy mieć ukończone 17 lat, wyjątek stanowią klasy indywidualne i specjalne kursy dla młodych ludzi. Szkoła zastrzega sobie prawo do robienia wyjątków. Wszyscy studenci są zobowiązani do przestrzegania zasad panujących w Szkole Elcano podczas trwania kursu, zajęć dodatkowych a także przebywania w miejcu zakwaterowania. W przypadku skrajnego nadużycia szkoła zastrzega sobie prawo do wydalenia ucznia. W takiej sytuacji opłata dokonana za kurs nie podlega zwrotowi.

 

Kiedy szkoła jest nieczynna ?

Szkoła jest zamknięta na czas trwania przerwy bożonarodzeniowej od 23 grudnia do 6 stycznia a także podczas świat narodowych i dni wolnych od pracy. Jeśli cześć intensywnego kursu wypada podczas wcześniej wpomnianych dni, cześć kosztów zostanie zwrócona. Prosimy o sprawdzanie informacj zamieszczanych na naszej stronie internetowej. Nie dotyczy to innych rodzajów kursów.

Nie dokonujemy obniżenia kosztów jeżeli z powodu święta narodowego lub dnia wolnego uczeń zaczyna lub kończy kurs w środku tygodnia, chyba że jest to skonsultowane ze szkołą.

Kiedy mogę zrezygnować z kursu ?

Rezygnacja z intensywnego kursu

Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi (150€ opłaty rezerwacyjnej, 50€ zaliczki za ewentualne zakwaterowanie ). Jeżeli uczeń opłacił już kurs w całości, zwrócimy wszystkie koszty ( z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej pokrywającej koszty administracyjne) w przypadku gdy złoży pisemną rezygnację z kursu przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli rezygnacja nastąpi później niż na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć, opłata za kurs nie podlega zwrotowi. Uczeń zostaje także obciążony kosztami przelewów bankowych.

Inne rodzaje kursów  

Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Jeżeli uczeń opłacił już kurs w całości, zwrócimy wszystkie koszty ( z wyjątkiem opłaty rejestracyjnej wynoszącej 20% opłaty za kurs, która pokrywa koszty administracyjne) w przypadku gdy złoży pisemną rezygnację z kursu przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli rezygnacja nastąpi później niż na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć, opłata za kurs nie podlega zwrotowi. Uczeń zostaje także obciążony kosztami przelewów bankowych.

 

Co powinienem/powinnam wiedzieć o zakwaterowaniu ?

Poza opłatami za kurs i zakwaterowanie, uczeń jest zobowiązany do zapłaty kaucji za zakwaterowaie wynoszącej 50€, która podlega zwrotowi po ukończeniu kursu, jeśli zostały spełnione poniższe wymagania :

 • Pozostawienie miejsca zakwaterowania w stanie nienaruszonym i wysprzątanym według panujących zasad
 • Aby otrzymać zwort kaucji, uczeń musi znajdować się w mieszkaniu w uzgodnionym czasie

Jeżeli uczeń spowoduje jakiekolwiek szkody powinien niezwloczine poinformować o tym szkole. Jeżeli po przybyciu na miejsce uczeń zauważy uszkodzenia wyrządzone przez poprzedniego lokatora i nie zgłosi tego przy najbliższej okazji, poniesie za to odpowiedzialność. Jeśli żadne z lokatorów nie czuje się odpowiedzialne za powstałe uszkodzenia, koszty zostaną podzielone pomiędzy wszystkich.

W miejscu zakwaterowania studentów panują podstawowe zasady zachowania. W przypadku skrajnego naruszenia zasad uczeń może zostać wydalony bez zwrotów kosztów. Poza kosztami kursu, uczeń jest zobowiązany do uisczenia kaucji wynoszącej 50€, która podlega zwrotowi pod waruniem przestrzegania “Podstawowych Zasad Zachowania“ :

 • Cisza nocna obowiązuje od północy do godziny 8.00
 • Utrzymanie czystości we własnym pokoju oraz w pomieszczeniach wspólnych
 • Uczeń jest odpowiedzialny za każde powstałe uszkodzenie, celowe lub nie
 • Jeśli żaden z lokatorów nie bierze odpowiedzialności za powstałe szkody, koszty zostaną podzielone pomiędzy wszystkich mieszkańców
 • W przypadku skrajnego braku dyscypliny, powtarzającego się złego zachowania, imprez w mieszkaniu itd., uczeń może zostać wyeksmitowany bez zwrotu kosztów wynajmu lub kaucji
 • W przypadku szkód wyrządzonych przez osoby trzecie wszelkie koszty zostaną pokryte przez wszystkich mieszkańców
 • Jeśli pokój zostanie zdany w złych warunkach lub brudny, uczeń straci kaucję
 • Zabronione jest organizowanie imprez
 • Nikt poza mieszkańcami nie może zostać w mieszkaniu na noc, jeżeli nie zostanie to skonsultowane ze szkołą

Wynajem mieszkań z klimatyzacją wiąże się z dodatkową opłatą za zużycie mocy elektrycznej (100kw/tydzień). Przed wyprowadzką, uczeń powinien sprawdzić stan licznika. W przypadku większego zużycia energii jest zobowiązany do pokrycia kosztów.

Czy potrzebuję wizy?

Studenci z Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinu, Islandi i Szwajcarii NIE POTRZEBUJĄ WIZY aby przekroczyć granicę Hiszpanii lub tu zamieszkać. Wystarczy ważny dokument tożsamości lub paszport.

Studenci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Izraelu, Japonii, Nowej Zelandii i Australii nie potrzebują wizy aby przekroczyć hiszpańską granicę i mogą pozostać w tym kraju przez  90 dni bez wizy. Aby zostać tu na dłużej potrzebują ubiegać się o wizę. Można to zrobić bezpośrednio w Hiszpanii. W przeciwnym wypadku, mogą w łatwy sposób skonultowac się z Ambasadą Hiszpanii lub jej konsultatem w swojej ojczyźnie i tam złożyć podanie o wizę. Będąc już w Hiszpanii, można ubiegać się o przedłużenie wizy lub zezwolenie na pobyt w “Policia Nacional “ ( Policja Narodowa ).

Studenci pochodzący z innych krajów POTRZEBUJĄ WIZY aby dostać się do Hiszpanii. Aby dokonać formalności należy skontaktować się z Ambasadą Hiszpanii lub jej konsulatem w kraju ojczystym.

Szkoła Elcano dostraczy studentom wszystkie niezbędne dokumenty do podania o wizę gdy tylko zostanie uiszczona opłata za kurs. Dokumenty, które możemy dostarczyć, to :

– Formalny list zapraszający

– Potwierdzenie uczestnictwa na zajęciach w Szkole Elcano

– Faktura zawierająca koszty programu

Dokumenty te potwierdzają zapisanie się przez ucznia na kurs i mają taką sama wartość w trakcie trwania kursu, bez żadnych wyjątków. W przypadku nagłej potrzeby, możemy wysłać oryginalne dokumenty na koszt studenta.

W przypadku gdy podanie o wizę zostanie odrzucone, szkoła zwraca wszelkie koszty, z wyjątkiem 20% kosztów które pokrywają opłaty administracyjne, jeżeli uczeń dostarczy dokumenty o odmowie najpóźniej na 15 dni przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli nie zdoła dostarczyć dokumentów na czas, straci prawo do zwrotu kosztów.

Jeśli uczeń rezygnuje z kursu z innej przyczyny, zwracamy wszelkie koszty, z wyjątkiem 20% kosztów które pokrywają opłaty administracyjne. Aby otrzymać zwrot kosztów uczeń powinien poinformować szkole najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem zajęć. Adres mailowy na który należy wysłać informację o rezygnacji to :  inscription@escuela-elcano.com

Czy potrzebuję ubezpieczenia podróżnego?

Koszty programu nie pokrywają ubezpieczenia. Uczeń jest zobowiązany do wykupienia własnego ubezieczenia zdrowotnego we własnym zakresie.

Zalecamy, aby każdy uczeń zadbał o wykupienie w swoim kraju ubezpieczenia turystycznego które zawiera także ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Obywatele Unii Europejskiej otrzymają opiekę zdrowotną po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Prosimy o skontaktowanie się że swym ubezpieczycielem przed przyjazdem do Hiszpanii.

Obywatele spoza Unii Europejskiej powinni zasięgnąć porady w towarzystwach ubezpieczeniowych lub w Ambasadzie Hiszpanii w swojej ojczyźnie.

Szkoła Elcano, jej pracownicy i przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za kontuzję, uszkodzenie lub utratę mienia na terenie szkoły, miejsca zakwaterowania lub podczas wycieczek szkolnych spowodowane przez pożar, włamanie, kradzież lub inny sposób. Obowiązuje to także miejs publicznych i przestrzeni prywatnych podczas trwania wycieczek szkolnych.

Szkoła Elcano współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym MAPFRE. Możemy pomoc w załatwieniu formalności związanych z ubezpieczeniem turystycznym jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jak wyglądają zajęcia indywidualne ?

Czas trwania lekcji wynosi 60 minut. Opłata rejestracyjna i cena za materiały są wliczone w cenę kursu. Możesz uiszczać opłatę po zakończeniu każdej z lekcji lub skorzystać z bonu promocyjnego obejmującego 15, 30 lub 45 lekcji. Może z niego skorzystać tylko jedna osoba, jest on ważny przez 9 miesięcy. Podczas pierwszego dnia w Szkole Elcano otrzymasz broszurę promocyjną obejmującą 15, 30 lub 45 lekcji. Należy ukazać taki kupon nauczycielowi na koniec każdych zajęć.

W celu rezerwacji zajęć, należy skontaktować się z administracją szkoły z wyprzedzeniem 48 godzin, uwzględniając dyspozycyjność szkoły w danym okresie. Rezygnacja z zajęć należy zgłosić z wyprzedzeniem 24 godzin. Jeśli nie zdołasz zrobić tego na czas lub w ogóle nie poinformujesz szkoły, straciszs tą część kursu. Aby odwołać zajęcia skontaktuj się z Twoim nauczycielem lub wyślij maila na adres inscription@escuela-elcano.com . Koszty zajęć nie podlegają zwrotwi.

Jakie zasady obowiązują obecność na zajęciach ?

Jeżeli uczeń nie pojawił się na zajęciach nie ma możliwości ich odrobienia lub zwrotu kosztów. Po ukończeniu kursu każdy z uczniów otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo, pod warunkiem że odbył 85% zajęć.

W jaki sposób są chronione moje dane osobowe ?

Szkoła Elcano wykorzystuje dane osobowe w celu wykonania żądanych usług a także ich fakturowania. Udostępnione dane będą zachowane na czas trwania relacji handlowej lub na czas trwania obowiązków prawnych. Dane te zostaną udostępnione osobom trzecim tylko w przypadku wystąpienia takich okoliczności prawnych. Masz prawo do uzyskania informacji, czy Szkoła Elcano jest w posiadaniu Twoich danych osobowych. Jeżeli szkoła jest w ich posiadaniu to przysługuje Ci prawo do ich dostępu, naniesienia korekty lub ich usunięcia jeżeli nie są już niezbędne.

Ponadto, Szkoła Elcano wnioskuje o upoważnienie do oferowania produktów i usług związanych z tymi świadczonymi uprzednio oraz do traktowania ucznia jako dalszy klient.

W jaki sposób mogę złożyć zażalenie ?

W przypadku jakichkolwiek problemów lub skarg związanych z kursem lub zakwaterowaniem, uczeń powinien pisemnie poinformować o tym szkołę w przeciągu 3 dni od zajścia incydentu  wysyłając maila na adres inscription@escuela-elcano.com . Uczeń może składać wnioski i roszczenia bezpośrednio w recepcji szkoły.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies